Lielvārdes novada

siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Sazinies ar mums

Aktualitātes

No š.g. 11. oktobra tiek pārtraukta ūdens skaitītāju nomaiņa
un apmeklētāju pieņemšana klātienē. Nepieciešamības gadījumā visus jautājumus saistībā ar SIA “LIELVĀRDES REMTE” pakalpojumiem aicinām risināt telefoniski 20223935, 65053837, ar e-pasta remte@remte.lv starpniecību vai pašapkalpošanās portālā https://mans.remte.lv/.
Lasīt vairāk

07.10.2021. remontdarbi katlu mājā Mēness ielā 13, Lielvārdē
Līdz remontdarbu pabeigšanai, tiks atslēgta apkure un pārtraukta karstā ūdens piegāde.
Lasīt vairāk

04.10.2021. remontdarbi katlu mājā Mēness ielā 13, Lielvārdē
Līdz remontdarbu pabeigšanai, tiks atslēgta apkure un pārtraukta karstā ūdens piegāde.
Lasīt vairāk

Siltumtrases avārija Spīdolas ielā, Lielvārdē
Lasīt vairāk

š.g. 27. septembrī remontdarbu dēļ tiks atslēgta apkure un pārtraukta karstā ūdens piegāde
Lielvārdē, Raiņa ielā 7a, 9, 9a, 9b, 9c, Ausekļa ielā 15, 17, Skolas ielā 10a
Lasīt vairāk