Lielvārdes novada

siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Sazinies ar mums

Aktualitātes

Ogres novada pašvaldība aicina 27. aprīlī piedalīties pagrabu tīrīšanā
Ogres novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju, iestādi, uzņēmumu un organizāciju novērtēt savā īpašumā esošo pagrabu atbilstību patvēruma ierīkošanai un Lielās talkas dienā – 27. aprīlī – piedalīties pagrabu pielāgošanas praktiskajos darbos, atbrīvojot tos no liekā, kā arī veicot pagrabtelpu sakopšanu.
Lasīt vairāk

Pavasara akcijas laikā būs iespēja bez maksas atbrīvoties no krūmu un koku lapām
Iestājoties pavasarim, iedzīvotāji aktīvi uzsāk dārza darbus, līdz ar to piemājas teritorijās veidojas pērnā gada lapu kalni. Iedzīvotājiem ir iespēja pašiem nogādāt savas sagrābtās lapas, zāli un bez maksas nodot atkritumu apsaimniekotāja „Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos Ogrē un Lielvārdē. SIA “Ķilupe”, sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, informē iedzīvotājus, ka lapas un citi dārza BIO atkritumi tiks pieņemti bez maksas no 2024.gada 25.marta līdz 07.aprīlim.
Lasīt vairāk

Ūdensvada remontdarbi Lēdmanē, 08.03.2024.
SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, š.g. 8. martā, laika posmā no plkst. 9:00 - 12:00, iespējami dzeramā ūdens piegādes padeves traucējumi.
Lasīt vairāk

Izsoles rezultāti
Apstiprināts, ka izsolē, kura notika 2024.gada 14.februārī Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, SIA “LIELVĀRDES REMTE” piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu “Āres” 2, Lēdmanē, Ogres novadā, ar kadastra numuru 7464 900 0196, pārdeva par summu EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts eiro 00 centi).
Lasīt vairāk

Siltumenerģijas padeves pārtraukums
Sakarā ar elektrības pārslēgumiem Avotu ielas katlu mājā, š.g. 23.februārī no plkst. 10:00 līdz 14:00 iespējami siltumenerģijas un karstā ūdens padeves traucējumi.
Lasīt vairāk