Lielvārdes novada

siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Sazinies ar mums

Aktualitātes

Izsoles rezultāti
Apstiprināts, ka izsolē, kura notika 2024.gada 14.februārī Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, SIA “LIELVĀRDES REMTE” piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu “Āres” 2, Lēdmanē, Ogres novadā, ar kadastra numuru 7464 900 0196, pārdeva par summu EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts eiro 00 centi).
Lasīt vairāk

Siltumenerģijas padeves pārtraukums
Sakarā ar elektrības pārslēgumiem Avotu ielas katlu mājā, š.g. 23.februārī no plkst. 10:00 līdz 14:00 iespējami siltumenerģijas un karstā ūdens padeves traucējumi.
Lasīt vairāk

Siltumenerģijas padeves pārtraukums
SIA "Lielvārdes Remte" informē, sakarā ar elektrības pārslēgumiem Avotu ielas katlu mājā, 19.februārī no plkst. 9:00 līdz 14:00 iespējami siltumenerģijas un karstā ūdens padeves traucējumi.
Lasīt vairāk

Elektrotīkla bojājums 10.01.2024.
AS "Sadales tīkls" informē, ka saistībā ar elektrotīkla bojājumu, Avotu ielas dzīvojamā masīvā ir pārtraukta elektroapgāde. Elektroapgādes pārtraukums plānots līdz plkst. 13:00
Lasīt vairāk

Ūdensvada avārija Jumpravā
SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka sakarā ar ūdensvada avāriju, š.g. 3. janvārī, Jumpravā ir pārtraukta dzeramā ūdens piegādes padeve. Plānotais aptuvenais remontdarbu pabeigšanas laiks - š.g. 3. janvāris, plkst. 11:00. Tālrunis papildus informācijai: 26443529.
Lasīt vairāk